2013 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis


Tikriausiai, jie buvo teisūs, patalpindami meilę į knygas. Tikriausiai, ji negalėtų išgyventi niekur kitur.
/ William Faulkner/ Aš nebijau mirties.
Aš jau buvau miręs milijardus ir milijardus metų prieš gimdamas, ir nejaučiau dėl to nė mažiausio nepatogumo.
/Mark Twain/ Kartais man atrodo, kad tarp dviejų žmonių, daužančių vienas kitam snukius iki kraujo, daugiau abipusio supratimo, nei tarp tų, kurie žiūri vienas į kitą štai taip, tarsi iš šalies.
/Julio Cortázar/