2011 m. gegužės 15 d., sekmadienis

Afrikietiška išmintisVienas Afrikos karalius turėjo artimą draugą, su kuriuo kartu užaugo. Tas draugas turėjo įprotį  kas beatsitiktų sakyti "Tai yra gerai!"
Medžioklės metu draugas užtaisydavo karaliaus šautuvus. Bet vieną kartą jis kažką ne taip padarė ir šaunant karaliui nutraukė pirštą. Tai pamatęs draugas kaip visuomet pasakė "Tai yra gerai."
- Ne, tai visai negerai! - pasipiktino karalius ir liepė pasodinti draugą į kalėjimą.
Po metų atsitiko taip, kad bemedžiojant karalių ir su juo buvusius tarnus paėmė į nelaisvę kaimyninė žmogėdrų gentis. Atsivedę į savo kaimą jie ketino belaisvius suvalgyti, bet vienas iš žmogėdrų pamatė, kad karaliui trūksta piršto. O pagal savo papročius jie niekada nevalgė žmonių su fiziniais trūkumais. Ir paleido karalių.
Grįžęs namo karalius iš karto liepė išlaisvinti draugą.
- Tu buvai teisus. Tai buvo gerai, kad aš netekau piršto, - pasakė karalius. Papasakojo kas atsitiko ir apgailėstavo, kad pralaikė draugą metus kalėjime.
- Ne, - tarė draugas, - tai buvo gerai! Jeigu aš nesėdėčiau kalėjime - būčiau su tavim medžioklėje ir mane suvalgytų.