2011 m. birželio 3 d., penktadienis

Apie sapnų aiškinimąPadišachas susapnavo baisų sapną, kuriame jam vienas paskui kitą iškrito visi dantys. Jis pasikvietė sapnų aiškintoją. Tas išklausė jo sapną ir pasakė:
- O valdove! Tai liūdnas ženklas. Tu neteksi vieno paskui kitą visų savo giminaičių.
Padišachas supyko ir liepė nukirsti sapnų aiškintojui galvą ir atvesti kitą. Antrasis sapnų aiškintojas, išklausęs sapną, tarė:
- Mano pone, tai laimingas ženklas! Tu pergyvensi visus savo giminaičius!
Padišachas liepė apdovanoti sapnų aiškintoją.
Vienas dvariškis labai nustebo ir paklausė sapnų aiškintojo:
- Tu pasakei padišachui tą patį. Kodėl gi tavo pirmtaką jis liepė nubausti mirties bausme, o tave taip dosniai apdovanojo?
- Taip, sapną mes išaiškinome vienodai. Bet esmė ne tame, ką pasakai, o kaip pasakai.


Rytų išmintis