2012 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis

 
Gerai tiems karžygiams ir Ivanuškoms kvaileliams, kai joja joja ir akmenį prijoja, o ant akmens parašyta, kas bus pasukus į kairę ar į dešinę.
Man tokie akmenys nepasitaikė. O kartais norėtųsi.
Gal tokiais atvejais, kai norisi patarimo, geriausias "neviršyk greičio".