2012 m. liepos 23 d., pirmadienis


Aklųjų šalyje vienaakis žmogus - haliucinuojantis idiotas.
/Marshall McLuhan/


Laukti dėkingumo kvaila,
o būti nedėkingu - niekšiška.
/Larisa Guzejeva/


Pasiekti savo tikslą - geriausias keršto būdas.
/Sara Jessica Parker/