2013 m. sausio 18 d., penktadienis


Supratnti, Karlsonai, ne pyraguose laimė...

/A. f. "Mažylis ir Karlsonas"/


- Prašau, nerūkykite. Aš tikiu, kad įkvėpdami cigaretės dūmus į paučius jūs žudote save.
- Mano daktarai sako, kad tai padeda atpalaiduoti mano gerklę.
- Jie idiotai.
- Jie buvo išventinti į riterius.
- Reiškia, jie oficialūs idiotai.

/"King's Speech"/

- Ką tu čia veiki?- tarė jis girtuokliui, kurį rado tylomis kiūtantį prie daugybės tuščių ir pilnų butelių.
- Geriu,- atsakė girtuoklis niūriai.
- Kodėl tu geri?- paklausė Mažasis princas.
- Kad užmirščiau,- atsakė girtuoklis.
 - Kad užmirštum ką?- pasiteiravo Mažasis princas, kuriam jis jau kėlė pasigailėjimą.
- Kad užmirščiau, jog man gėda,- prisipažino girtuoklis, nuleisdamas galvą.
- Gėda ko?- kamantinėjo jį Mažasis princas, kurį ėmė noras jam padėti.
- Gėda gerti!- užbaigė girtuoklis ir daugiau nieko nebepasakė.

/Antuan De Sent Exupery "Mažasis Princas"/