2011 m. gegužės 21 d., šeštadienis


Idealas - tai lazda, kuri duoda jums galimybę mušti save ir tyčiotis iš savęs bei aplinkinių.
Fritz Perls, psichoterapeutas



Menas būti išmintingu slypi gebėjime žinoti į ką neverta kreipti dėmesio.
William James, JAV psichologas




Man teko šiek tiek pakeliauti: aš mačiau mirtinguosius, daug nusileidžiančius mums, mačiau ir daug mus pralenkiančius, bet niekada nemčiau tokių, kurių troškimai būtų apriboti  tikraisiais poreikiais, o poreikiai - jų patenkinimo galimybėmis.
Volteras



Nebijokit tobulumo. Jūs jo nepasieksite. Tuo labiau, kad tobulume nėra nieko gero.
Salvadoras Dali



Proto gyvumas nelabai puošia žmogų, jei  jo nelydi sprendimų teisingumas. Ne tas laikrodis geras, kuris eina greitai, o tas, kuris rodo tesingą laiką.
Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues



Nėra kelio į laimę: laimė ir yra kelias.
Wayne W. Dyer